Ett unikt stöd för utveckling

Teambook ett unikt digitalt stöd för att utveckla team - och deras resultat.

Teambook följer och stöttar de betendeförändringar som en lednings- eller arbetsgrupp bestämt sig för att göra - så att det verkligen blir en långsiktigt hållbar förändring.
Digitalt och över tid.

Det är utvecklat och skräddarsytt för teamutveckling, men har en rad andra användningsområden:


EFTER MEDARBETARUNDERSÖKNING
Då finns ju all anledning att skapa en handlingsplan för förbättringar, som sedan kan följas upp med Uppföljningar i Teambook.

I VÄRDEGRUNDSARBETE
Värdegrunder kopplar till beteenden. Varje team kan ta fram mätbara beteenden kopplade till värdegrunden - som de kan följa upp i Teambook.

I MÅLSTYRNINGSAKTIVETER
Uppföljningarna kan tydliggöra och hålla fokus på de mål som teamet har.
Det kan också ge en möjlighet att målstyra mot ”mjuka” mål:
”Jag trivs på jobbet”, ”Jag jobbar lagom mycket”.

I ETT LEAN-ARBETE
Att arbeta på ett nytt sätt kräver ofta att vi påminner och följer upp. Det kan man använda Teambook till.

ATT FLYTTA UTBILDNING TILL UTVECKLING
En utbildning kan följas upp med Uppgifter som flyttar teorin till praktiskt handlande och reflektion i vardagen.

I VARDAGEN
Det finns team som använder Teambook i vardagen - utan att det är en del av något riktat utvecklingsarbete. De sätter sig själva och bestämmer vad de behöver hålla fokus på och skriver in dem som uppföljningar.

Vad säger de som använder Teambook