Teambook är den tredje pusselbiten

Enligt Stanford-forskaren BJ Fogg behövs tre saker för att beteendeförändringar ska ske:
Motivation.
Förmåga.
Och löpande "triggers" - påstötningar och påminnelser.


Under temautvecklingar och/eller andra former av utbildning eller insats skapas ofta motivation och förmåga. Men när vardagen tränger sig på faller de nya beteendena bort - undanträngda av de vanor och rutiner som redan finns.

Det är här som Teambook kommer in.
Genom att följa upp, stötta, påminna och mäta skapas de triggers som behövs för att skapa utveckling och göra den långsiktigt hållbar - en del av vardagskulturen.

Teambook är digitalt och följer upp det analoga arbetet som görs av konsulter, HR-specialister, utbildare och andra som bidrar till förändringsenergi.

Här finns en vetenskaplig artikel kring Fogg Behavior Model:
Fogg Behavior Model.pdf (548.04 K)

Tio skäl att använda Teambook

Det ger hög effekt. Flertalet team som använder Teambook ökar sin mätbara samarbetseffektivitet med tio procent.
-
Det skapar långsiktighet och hållbar effekt av insatser. Teambook stöttar att nya beteenden blir nya vanor och blir en del av kulturen.
-
Teambook gör beteendeförändringar uppföljningsbara 
och ser till att de viktiga frågorna hålls levande.
-
Teambook lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som behöver göra skillnad om det ska bli någon skillnad.
-
Teambook skapar aktivitet. Det går inte att tänka 
sig till förändring - det behöver göras.
-
Teambook gör det lätt att följa teamet, coacha 
och att sätta in rätt stöd vid rätt tid.
-
Teambook skräddarsys för varje team, med just
 de uppföljningar och tjänster som passar.
-
Teambook bidrar till mätbarhet och tydlighet i förändringsprocesser.
-
Teambook flyttar utvecklingsinsatsen från konferensrummet till vardagen.
-
Det är en "molnettjänst" som fungerar på alla plattformar. På webben, paddan eller i mobilen. Som webb eller app.