Ett digilogt stöd

Teambook är ett digitalt stöd för analoga processer.
Här kan de följas upp, förlängas, förtydligas och fördjupas.

Med det menar vi att Teambook i sig självt inte skapar någon utvecklingsprocess.
Däremot är det ett starkt stöd för en lång rad utvecklingsprocesser som idag görs - men som kanske inte fullt ut följs upp.

Många har erfarenheter av att ha jobbat intensivt med förbättringsfrågor i sin lednings- eller arbetsgrupp - ett arbete som sedan runnit ut i sanden.
Det är det som Teambook motverkar.

Starkt stöd för HR och konsulter

Idag används Teambook av en rad organisationer internt - men också av konsulter, som väljer att följa upp och fylla på sina insatser.

Det normala användandet av Teambook är att det används i samband med en insats.
Det kan exempelvis vara en team- eller ledningsgruppsutveckling, där teamet bestämmer sig för en rad förbättringar.
Teambook ser då till att följa upp och stötta den förändringen. Över tid. Och digitalt, vilket gör det kostnadseffektivt.
Teambook "fyller på" med mer stöd, mer innehåll - och ser till att processen flyttar från lokalen till vardagen.

Det fungerar lika bra att använda det som ett stöd vid en utbildnings- eller träningsinsats.
Då kan Teambook laddas med Uppgifter kring att återföra innehållet till ageranden i vardagen och reflektioner kring detta.
Att alla i gruppen ser varandra ökar motivationen.

Teamets agerande i Teambook speglar verkligheten. De som är aktiva i Teambook är aktiva i vardagen.
Det ger också HR/konsulten möjlighet att följa teamet, lite på distans, och stötta längs utvecklingsvägen istället för att vänta på en uppföljning många månader senare.

Alla har inte Teambook

För att få tillgång till att använda Teambook som stöd för utvecklingsinsatser krävs en licensiering.

Varje organisation, oavsett om det är en konsultorganisation eller en vanlig organisation, äger sitt eget Teambook, med en unik adress.
En organisation kan äga och hantera sitt eget Teambook, eller ta en licensierad konsult till hjälp.

Det innebär att varje organisation kan se sin egen statistik, skapa användartrygghet genom egen branding av Teambook och äga sin egen information.

Prismodellen för Teambook är att man antingen har en prenumeration för så många team som är en lämplig nivå, eller betalar per team och månad.

Teambook är baserat kring varje team/grupp. Där finns all transparens.
Mellan olika team/grupper delas ingen information.

Med Personuppgiftsbiträdesavtal regleras datahanteringen så att den följer svensk lag.


Öppna kurser och certifieringar

Vi vill att flera ska vara med och bidra till hållbara effektiva utvecklingsinsatser för team. Till att människor får briljera, leverera bra resultat - bara för att de jobbar på ett smartare sätt.

Därför har vi löpande öppna kurser och certifieringar.

Vi återkommer snart med vårens planerade tillfällen.

Tag kontakt med oss för att få veta mer!

Intern certifiering

Är ni flera som vill vill börja jobba digilogt och stötta utvecklingsprocesser med
Teambook och/eller Mebook?
Då kan vi genomföra en intern certifiering hos er, där ni får tillgång till ett eget
Teambook och/eller Mebook, som ni direkt kan börja använda.
Fördelarna är flera: vi kan fokusera på just de processer som ni vill stötta i er verksamhet och hålla oss till just era frågor, till skillnad från vid en öppen certifiering.

Tag kontakt med oss för att få veta mer!