Ökade sex av åtta KPI:er

En stor fallstudie på Öresundskraft AB visar på tydliga, mätbara, positiva resultat för företaget - efter att ha arbetat med att skapa effektiva team.
Det var lönsamt, ökade effektiviteten och välmåendet. Men framförallt skapade det en ökad flexibilitet och öppenhet för förändring.
Det är Klara Lampa som gjort ett 30- poängs examensarbete på Civilingenjörsprogrammet inom industriell ekonomi, optimering och logistik.
Här har hon följt upp vår insats kring teamutveckling, som påbörjades 2011, genom att jämföra klassiska industriella nyckeltal på Öresundskraft, över tid och mot liknande företag i samma bransch.
Resultaten var slående: Öresundskraft nådde klart positivare resultat inom alla perspektiv: Finansiellt, kund-, process- och lärandeperspektiv.
Studien sammanfattas med att: ”När Öresundskrafts arbetsgrupper blev effektivare ökade lönsamheten på kort sikt, de fick fler och nöjdare kunder, kostnaderna minskade och personalen blev effektivare och mer välmående. Dessutom ökade flexibiliteten och öppenheten för förändring, en aspekt som är särskilt relevant för företag eller branscher som står inför förändring. Resultat från denna studie kan användas av företag som vill förbättra den interna effektiviteten och öka sina prestationer.”

Klara_Lampa_Bättre företagsprestationer genom effektivare arbetsgrupper.pdf (1.22 MB)

Högpresterande ökning med 244 procent

Det är svårt att finna vetenskapliga bevis på att teamutveckling fungerar.
Men en studie på Livsmedelsverkets teamsatsning visar på snabba och konkreta resultat: På ett halvår ökade andelen Högpresterande team med 233 procent.
Det är två studenter vid Göteborgs Universitet som följt upp och studerat effekterna av Livsmedelsverkets teamsatsning.
20 lednings- och arbetsgrupper fick externt eller internt konsultstöd under en dag, baserad på Team Quality.
Deras handlingsplaner följdes sedan upp och stöttades i Teambook under sex månader.
Resultatet av detta jämfördes sedan med 22 kontrollgrupper, som också de mättes före och efter med GDQ, som är Susan A. Whealans validerade mätverktyg för gruppers mognad.
Resultatet visade att andelen team i den högsta mognadsfasen, präglad av effektivitet, välmående och samverkan, ökade drastiskt. Från 15 till 50 procent.
Motsvarande förändring för kontrollgrupperna var noll procent, från 14 till 14 procent...
En förklaring kan vara arbetssättet. Team Quality innehåller aspekter som är jämförelsebara med de faktorer som andra också har funnit mest verksamma gällande teambuilding, menar studien.

Teambuildings effekt på gruppers utveckling, examensabete Linnea Nissling och Lisa Skår.pdf (509.67 K)
ICA-skolan, som även de driver organisations- och ledarutveckling, använder både Teambook och Mebook i sin dagliga verksamhet.
- På ICA-skolan arbetar vi med att stödja ledare och deras team att bli högpresterande i vardagen för att de ska nå sina affärsmål, säger Kent Vikström.
- För oss är det viktigt att följa upp och säkra att våra stödinsatser ger resultat för kunden i vardagen! Där är Teambook ett fantastiskt digitalt verktyg som ger makt och ägande åt chefer och medarbetare att själva följa och stödja sin egen utveckling.
- Det är jätteviktigt för oss, då den klart största delen till allt nytt lärande sker i arbetsvardagen och då är det hög prio för oss på ICA-skolan att ge ledare och team på ICA bra förutsättningar för att systematiskt arbeta med sin egen utveckling i vardagen på ett enkelt sätt som ger resultat. Därför har vi valt Teambook.

Internationell studier ger bevis

Det finns en rad internationella och nationella studier som pekar på effekten av att få team att samverka bättre.
Effektiviteten ökar. Välmåendet ökar. Kvaliteten ökar.

Här är två sammanfattningar av en rad olika studier, som visar på skillnaden mellan omogna och mogna teams leveranser.

TB Vetenskapliga studier.pdf (87.11 K)

TB Resultat kvalitet och välmående.pdf (72.70 K)
Öresundskraft var ett av de första verksamheterna i världen som tog ett extremt tydligt grepp kring sin teamkultur.
Med stöd av Teambook har de förändrat en över 100-årig företagskultur till att vara framtidsorienterad, kundfokuserad och nytänkande.
- När vi började var det bara en tredjedel av våra arbetsgrupper som jobbade som ett effektivt samverkande team tillsammans. Nu när vi avslutar de senaste mätningarna har vi rekordsiffror: 86 procent av våra arbetsgrupper är team, konstaterar Ann-Marie Hansson HR-chef på Öresundskraft.

Vid den internationella konferensen kring temautveckling i Philadelphia 2013 var Öresundskraft presenterat som "best practice".

Här finns en case studie som beskriver hur de arbetat för att nå sin utveckling, med extremt liten insats, men med stöd av Teambook:

TB Case study Öresundskraft.pdf (102.98 K)
När Fastigopriset delades ut 2015 så fick Helsingborgshem ett hedersomnämnande för det fantastiska arbete de gjort med högpresterande team.
Under flera år har de arbetat aktivt med teamutveckling för alla arbetsgrupper i hela organisationen, vilket följts upp med Teambook.
Idag har Helsingborgshem en genomsnittlig samarbetseffektivitet som ligger bland de 15 procent högsta - jämfört med ALLA svenska team.
Livsmedelsverket, vars mission är att skapa matglädje, står liksom många andra inför utmaningar i framtiden.
Deras sätt att möta dem är att satsa på att bygga en teamorienterad organisation och att satsa på att få teamen att leverera än mer effektivitet, kvalitet och välmående.
Här har HR-avdelningen använt Teambook som långsiktigt stöd för hela teamutvecklingen.
"Teambook passar som hand i handske för hur vi arbetar med teamutveckling inom SEB".
Så skrev Staffan Åkerblom, Head of Leadership & Organizational Development på SEB, som är en av många organisationer som använder Teambook för att verkligen se till att de förändringar man bestämts sig för sker. I vardagen.
Åländska Paf, med 400 anställda runt om i Europa, bidrog med 21 miljoner euro till samhällsnyttiga ändamål förra året.
Vinsterna kommer från spelverksamhet på casinon och fartyg.
På Paf har man ett stort fokus på teamutveckling.
- Teambook ger oss en fantastiskt möjlighet att hålla teamutvecklingen up-to-date och kontinuerlig. För oss har detta betytt att teamutvecklingen börjar "ägas" av teamen själva, inte HR.
- Samtidigt kan vi på HR få en fin överblick över alla Paf-teams utveckling, säger Petra Heinonen.