Mebook stöttar individen

Teambook är till för grupper och team i utveckling.
Mebook är vårt digitala stöd för individutveckling.

Mebook gör personliga beteendeförändringar, hos exempelvis en ledare, uppföljningsbara. Och ser till att fokus ligger kvar på de frågor som han/hon ser som viktiga att utveckla.

I Mebook kan man göra egna 360-mätningar, löpande Uppföljningar och Uppgifter att jobba med mellan utbildnings- eller coachningtillfällen.

Mebook fungerar både för individuellt utveckling och utvecklingsinsatser i grupp, som exempelvis ledarskapsprogram.

Mer om Mebook hittar du på www.mebook.se