Utvecklingsdrivande uppföljningar

Det här är ”hjärtat” i Teambook.
Att löpande kunna följa upp hur olika team lever upp till
sina utlovade utvecklingsområden.

Med valt intervall får alla i teamet svara på hur de upplever och lever upp till vad man lovat varandra och behöver utvecklas inom. Veckan efter får de en sammanställning: Så här går det!

En grön smiley visar att genomsnittsvärdet på frågan är högt i teamet.
En gul är medel.
Och den röda signalerar tydligt att det finns ett starkt behov av att jobba vidare med den frågan.
Det gör det väldigt tydligt
- Att se vilka förändringar som fungerar
- I vilka frågor teamet kan behöva extra stöd
- Och viktigast av allt; att det är teamet självt som ansvarar för sin utveckling.

För den som coachar teamet är det här ett fantastiskt verktyg för att hela tiden kunna följa och stötta teamet på rätt sätt.

Vad är det önskade läget?

Uppföljningarna sätter fokus på, påminner och mäter vägen mot ett önskat läge.
Oavsett om det är en teamutveckling eller ett annat uppdrag.

Helt beroende på vad teamet just nu har fokus på lägger administratören in de frågor/påståenden som den vill mäta teamets framdrift på.
På det sättet skräddarsys Teambook.
Uppföljningarna skickas sedan ut automatiskt, med valt intervall - exempelvis en gång var fjärde vecka..
Då för alla medlemmar i teamet ett automatiskt mail/notifiering i sin app om att svara på uppföljningen.
Veckan efter kommer en automatisk sammanställning som visar de genomsnittliga svaren från teamet på respektive frågor.
Frågorna kan bytas under ut under tiden, både av administratören och av teamet självt.

För att stötta teamet kan flera personer vara Följare till teamet. Då får de också mail med teamets sammanställningar och kan både försätta bra utvecklingar och sätta in stöd där det går trögt.

Uppföljningarna sammanfattas på teamets första sida - både i appen och på webben.

Exempel på uppföljningsfrågor

Det här är exempel på uppföljningsfrågor som man skulle kunna använda i ett teamutvecklingsarbete .
Det viktigaste är givetvis att det är relevant för gruppen; att de följs upp på det de är överens om och att det är utvecklingsdrivande.

Uppdraget/mål
Vi är överens om vårt gemensamma uppdrag.
Vi har ett tydligt fokus på vårt gemensamma uppdrag.
Vi arbetar aktivt för att nå (ett specifikt mål).
Vi har en tydlig plan för hur vi når våra mål.
Jag är engagerad i de delmål jag är med och arbetar med.
Vi stämmer löpande av våra delmål.
Mina kollegor är engagerade i våra delmål.
Vi tar steg i rätt riktning när det gäller...

Strukturer
Vi har en tydlig agenda på våra möten.
Vi följer alltid upp föregående mötes beslut.
Vi har särskilda möten varje månad då vi arbetar med ständiga förbättringar. 
Vi i gruppen tar ansvar för att våra möten är effektiva.
Jag kommer väl förberedd till våra möten.
Mina kollegor kommer väl förberedda till våra möten.
Vi jobbar med rätt frågor på våra möten.
Jag ser fram emot våra möten.
Jag har tillgång till den information jag behöver.
Jag tycker att vi har tydliga beslutsvägar.

Samspel
Jag visar min nyfikenhet genom att ställa många frågor.
Jag ökar tydligheten genom att fråga när jag inte förstår.
Jag lägger energi på att förstå när andra pratar.
Jag upplever att andra försöker förstå när jag pratar.
Jag får konstruktiv feedback från mina kollegor.
Jag ger konstruktiv feedback minst tre gånger i veckan.
Jag ger uppskattning till mina kollegor (om inte feedback-kulturen är så utvecklad ännu).
Jag får uppskattning från mina kollegor (om inte feedback-kulturen är så utvecklad ännu).
Jag upplever att mina kollegor kommunicerar tydligt.
Jag kommer till min rätt i denna gruppen.