Uppgifter skapar fokus, träning och öppenhet

Uppgifter för teamet att reflektera över kan både ge kompetensökning, inspiration, påfyllning, träning och påminnelse.
Men också skapa öppenhet och fokus.


När man väljer att aktivera Uppgifter för ett team får de automatiskt de Uppgifter du valt ut - en i veckan, eller varannan vecka - eller vad som ställts in.

Alla Uppgifter är kopplade till en reflektion som alla i teamet ska göra kring den aktuella uppgiften. Det gör att uppgiften i sig själv både stöttar med sitt innehåll och även skapar en större öppenhet och förståelse kring hur alla andra i teamet tänker kring samma sak.

Genom självreflektionen i Uppgifterna får teamet möjlighet att arbeta vidare med frågorna och utveckla den kollektiva kompetensen.

Mer om Uppgifter

Det finns ett stort bibliotek av färdiga uppgifter i Teambook.
Men det går också lätt att skapa nya skräddarsydda Uppgifter, för ett enskilt team, ett speciellt utvecklingsprogram eller en organisation.

Uppgifterna kan hanteras på en rad olika sätt.
Allt ifrån att "alla team i organisationen ska arbeta med dessa 10 uppgifter" till att de skräddarsys i både innehåll och intervall för ett enskilt team.

I det bibliotek med färdiga uppgifter som finns i Teambook finns också guider och sökmöjligheter för att ge rätt uppgifter kopplat till exempelvis GDQ-mätningar.

Uppgiften skickas ut till alla i teamet som mail/app-notifiering. I varje Uppgift kan medlemmarna reflektera och kommentera.

Exempel på en Uppgift i Teambook

Prova er fram

Hej!
I arbetsgrupper uppstår det ibland mindre eller större maktkamper kring vad som är ”det bästa sättet” att lösa en fråga.
I värsta fall blir det låsningar mellan olika förslag vilket resulterar i att frågan inte blir löst eftersom man inte kunde enas om vad som är ”bästa sättet”.

I fördjupningen kan du se en Ted-föreläsning som visar att ibland är barn mer framgångsrika problemlösare än vuxna. Just för att de inte fastnar i en kamp om vem som ska få bestämma.
I det fallet väljer barnen att jobba på samma sätt som effektiva team gör:
De provar sig fram. Bygger prototyper. Ser hur väl de fungerar och provar igen. Hela tiden med målet i fokus.

Er uppgift
Tänk om alla i gruppen kunde släppa lite på prestigen och istället släppte fram och vågade prova varandra idéer lite mer.
Föregå med gott exempel nästa gång ni möter ett sådant här problem!

Reflektera över
Har du lätt eller svårt för att prova dig fram istället för att försöka hitta ”bästa sättet”?


I den här Ted-föreläsningen berättar Tom Wujec om den världsomspännande marshmallow- utmaningen.
Den kan göras av både vuxna och barn (prova den gärna själva). Det spännande och mest lärorika är att se vad det är som gör att barn klarar utmaningen bättre än de flesta vuxna!

Uppgifter i Teambooks "bibliotek"

Det är enkelt att skapa Uppgifter och lägga in texter, bilder, pdf:er eller videolänkar i Teambook. Men det finns också mycket att välja av redan.

Tar du utmaningen?
-
Ta bollen
-
Vilken ambition ska vi ha?
-
Vi är värdefulla
-
Erbjud din hjälp
-
Gör smarta stopp och reflektera
-
Hur vill du bli bemött?
-
Prova er fram
-
Våra spelregler
-
Hur kan vi jobba ännu smartare?
-
Jag uppskattar att du...
-
Gör kloka val
-
Vi är värdefulla
-
Kan det bli tydligare?
-
Hur vill du bli bemött?
-
Vi kan inte tänka oss till förändring
-
Prova er fram
-
Se konflikter som möjligheter
-
Ta ett initiativ
-
Erbjud din hjälp
-
Hur har det gått?
-
Ta ansvar för er framtid
-
Äntligen möte!?
-
Följ upp era mål
-
Vår checklista
-
Stöd effektiva sätt att fatta beslut
-
Be om feedback
-
Undvik alla avbrott
-
Stäm av med dig själv
-
Vårt gemensamma uppdrag
-
Tydliggör era mål
-
Dela med dig
-
Stöd det som gynnar resultatet
-
Vad kan bli bättre?
-
Samarbeta med andra
-
Vad tycker andra?
-
Följ upp era mål
-
Hur har det gått?