Smarta tips stöttar förändringen

Tipsen fungerar på samma sätt som Uppgifterna,
dock utan digital reflektionsmöjlighet.
Men det kan vara bra, utvecklingsdrivande ”snackisar”.

Med valt intervall får alla i teamet ett gemensamt Tips, om admin har valt det.
Tipsen kan utgå från uppdragets och gruppens behov på många sätt: deras behov
i GDQ, Team Quality eller skapade helt utifrån gruppens eller uppdragets behov.

Tipsen är också bra samtalsämnen att lyfta på team-möten för att få teamet att spegla sina egna beteenden kopplat till det vi vetenskapligt vet gynnar effektivitet, välmående och kvalitet.

Det finns en rad färdiga Tips i Teambook, men det är också mycket lätt att skapa nya Tips - direkt kopplade till just det teamets eller hela organisationens behov och riktning just nu.

Exempel på Tips i Teambook

Backa upp varandraHej!
Att välja att stötta och uppmuntra varandra är typiska kännetecken för ett effektivt team.
Det sker mellan alla som jobbar ihop i teamet – och inte minst gentemot ledaren.
Effektiva team-medlemmar stöttar både ledaren och varandra. Man erbjuder sin hjälp och är aktiv i teamets möten och aktiviteter. Man stöttar så att andra kan få briljera.

Fundera på när just du stöttade andra i teamet eller din ledare senast.
Hur märktes det? Vem uppfattade det?
Hur skulle du kunna gå till väga för att ge stöd?
Eller göra det ännu mer?

Tips i Teambooks "bibliotek"

Det är enkelt att skapa Tips i Teambook.
Men det finns också mycket att välja av redan.

Uppskatta andra
-
Dela ansvaret
-
Prata med andra
-
Bli tydlig med ansvaret
-
Vad ska vi fira?
-
Prova att vara nyfiken
-
Vart? Hur? Vilka?
-
Tala gott om din grupp
-
Konflikter luktar alltid
-
Prata om frustrationen
-
Ta ett steg tillbaka
-
Prova att svara JA
-
Bli tydlig med det otydliga
-
Skapa fler relationer
-
Vad pratar du om
-
Heja chefen!
-
Ta tag i matchen
-
Fixa tre problem
-
Backa upp varandra
-
Reflektera mera
-
Smarta miniprojekt
-
Bidra med din del
-
Ta ut riktningen
-
Uppmuntra andra idag
-
Var en frivillig
-
Var lite modigare idag
-
Kan du ta beslutet?
-
Bidra med dina tips
-
Fastnar besluten?
-
Hur vill du ha det?
-
Allt kan utvecklas
-
Be om feedback
-
Hur bra vill du vara?
-
Var det bara andras fel?
-
Blir alla lyssnade till?
-
Fira era segrar!