Skicka dagens mest efterlängtade mail!

Det mest efterlängtade mailet varje dag
 skapas av teamkollegan.
"Du har fått beröm!"

”Dagens beröm” är en enkel men effektiv tjänst i Teambook.
Här kan teammedlemmarna skicka beröm till varandra och till andra. Utöver att berömmet finns i Teambook skapas ett mail till den som fått berömmet:
”Du har fått beröm”.
Gissa om det är ett välläst mail!

Bakgrunden till tjänsten är att en av de vanligaste utvecklingsområdena vi ser i svenska GDQ-mätningar är bristen på uppmuntran och feedback.
Dagens beröm kan då vara en enkel väg för vissa att sprida lite uppmuntran i sitt team.