Dialogen stöttar tillit och öppenhet

En grupps tillit är inte starkare än dess svagaste länk.
Dialogen säkerställer att alla relationer i teamet fördjupas.

Dialogen är en tjänst i Teambook där teammedlemmarna sätts samman två och två efter en ”intelligent slump” med ett gemensamt uppdrag:

”Er uppgift är att träffas och ta en seriös dialog med ett tydligt jobbfokus. Ta en gemensam fika eller avsätt en kvart för er själva. Samtala gärna om det senaste som hänt i Teambook och era tankar kring det.
Andra alternativ är att fråga varandra hur ni mår och hur det går på jobbet. Se om ni kan hjälpa eller stötta varandra med något.

När ni är klara - skriv några rader om ert samtal och vad ni fick ut av det.”

Den här tjänsten gynnar verkligen team som inte alltid väljer att träffa varandra, exempelvis ledningsgrupper eller team som inte sitter tillsammans i vardagen.

När de delar med sig av sina dialoger till varandra skapas också en bra överhörning mellan teammedlemmarna.